İş Sağlığı ve Güvenliği standart ve sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerine yönelik standart ve sistemler

Belgelendirme Yaptığımız Standartlar

BÜTÜN STANDARTLARA BAKINIZ

EU GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR) has been developed to strengthen data protection for all individuals in the EU and to ensure organisations are now accountable for how they use our personal data.

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1, müşterilere iyi hizmet sunmak ve hizmet kalitesini geliştirmek üzerine odaklanan uluslararası tanınmış hizmet yönetimi sistemidir.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 bilgi teknolojisi, bilgiyi ve ilgili tarafları korumak adına, bilginin gizliliği, doğruluğu ve ulaşılabilirliği için yeterli düzeyde kontrollerin gerçekleştirildiğini temin etmeye yardımcı olur.

KVKK 6698

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.