Gıda Güvenliği Standart ve Sistemleri

Yirmi yılı aşkındır gıda sektöründe kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren LRQA, gıda güvenliği standardının oluşturulması, resmileştirilmesi ve geliştirilmesi konularına da destek vermiştir.

Gıda güvenliği uzmanlarımız, dünyanın önde gelen gıda güvenliği komitelerinin aktif birer üyesi olarak faaliyet göstermektedir. Bunlar arasında ISO 22000 Teknik Komitesi, Avrupa Akreditasyon Kurulu Gıda Komitesi, Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı ve Küresel Gıda Güvenliği Girişimi Teknik Komitesi bulunmaktadır

Belgelendirme Yaptığımız Standartlar

BÜTÜN STANDARTLARA BAKINIZ

EU GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR) has been developed to strengthen data protection for all individuals in the EU and to ensure organisations are now accountable for how they use our personal data.

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1, müşterilere iyi hizmet sunmak ve hizmet kalitesini geliştirmek üzerine odaklanan uluslararası tanınmış hizmet yönetimi sistemidir.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 bilgi teknolojisi, bilgiyi ve ilgili tarafları korumak adına, bilginin gizliliği, doğruluğu ve ulaşılabilirliği için yeterli düzeyde kontrollerin gerçekleştirildiğini temin etmeye yardımcı olur.

KVKK 6698

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.