Belgelendirme Yaptığımız Standartlar

BÜTÜN STANDARTLARA BAKINIZ

Altın Standart (Gold Standard)

Altın Standart (GS), Temiz Kalkınma Mekanizması (TKM) projeleri (Clean Development Mechanism - CDM) ve Gönüllü Emisyon Azaltma (GEA) projeleri (Voluntary Emissions Reduction - VER) kökenli karbon kredilerine yönelik bağımsız bir standarttır.

CDM

CDM doğrulaması, bir proje faaliyetinin, CDM gerekliliklerine göre, bağımsız bir şekilde, değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu değerlendirme, projenin tasarım dokümantasyonu, özellikle de proje dayanağı, takip planı ve ilgili UNFCCC ve diğer ev sahibi tarafların kriterleri üzerine kurulmuştur ve ticareti yapılabilir kredilerin oluşturulup oluşturulmadığını ortaya koymayı amaçlar. Bu plana dahil olabilmek için tüm CDM projelerinin bu değerlendirmeden geçmesi gerekir.

EU ETS

Avrupa çapında 14000’i aşkın kurulum ve operatöre uygulanabilmesi bakımından AB ETS en geniş kapsamlı, uluslar arası olarak düzenlenmiş emisyon ticaret sistemidir.

ISO 14001

ISO 14001, kuruluşunuza çevresel risklerini normal işletim faaliyetlerinin bir parçasıymışçasına belirleme, önceliklendirme ve yönetme imkanı tanıyan, uluslararası bir çevre yönetim sistemi (Environmental Management System - EMS) spesifikasyondur.

ISO 14064

ISO 14064, sera gazı emisyon raporlarının gönüllü olarak doğrulanmasını sağlayan uluslararası bir standarttır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, yeni uluslararası enerji yönetim sistemidir (Energy Management System – EnMS). EN 16001 gibi bir dizi ulusal ya da bölgesel standardın ardından küresel ilk EnMS’dir.

MRV Regulation

The objective of the MRV Regulation is to develop a better understanding of fuel consumption and CO2 emissions from shipping activities within the EU which could then be used to shape and inform any future GHG monitoring or reduction initiatives. The MRV Regulation is viewed as the first step of a staged approach for the inclusion of maritime transport emissions into the EU’s GHG reduction commitment, alongside the other sectors that are already contributing to that commitment.