Çevre ve Enerji yönetim sistemleri

ISO 14001, kuruluşunuzun çevresel risklerini, standart işletme uygulamaları gibi tespit etmenizi, önceliklendirmenizi ve yönetmenizi sağlayan çevre yönetim sisteminin (ÇYS) uluslararası spesifikasyonudur.

ISO 14001 belgelendirmesi, çevre kirliliğinin engellenmesi adına bulunacağınız taahhütler, yasal uygunluk ve sürekli gelişim aracılığı ile çevresel etkileri etkin bir şekilde yönetmenize olanak sağlar. ISO 14001 herhangi bir endüstri kolunda faaliyet gösteren herhangi bir şirkete uygulanabilir. ISO 14001 belgelendirme hizmetimiz çevreye yönelik referanslarınızı hem dahili hem de harici paydaşlarınıza göstermenize olanak sağlar.

İklim değişikliklerinin meydana getirdiği zorluklar iş hayatının bir gerçeği haline gelmiştir. Şirketler, çevre üzerindeki etkilerini azaltmak adına, karbon kullanımları ve ölçümleme konusunda geldikleri aşamalar hakkında sorumlu tutulmaktadır. Bunun sonucunda da gittikçe artan, gönüllü ya da zorunlu iklim değişikliği program olasılıkları ile yüz yüze gelmişlerdir.

İklim değişiklikleri ile ilgili referanslarını göstermek isteyen sorumlu şirketler için bu, kurumsal itibarlarını geliştirmek, performanslarını yükseltmek ve rekabet avantajı sağlamak adına önemli bir fırsattır. İşletmenizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş, aynı zamanda bağımsız ve tarafsız bir kurum tarafından onaylanmış etkili bir iklim değişikliği stratejisi belirgin işletim faydaları sağlayacaktır. Bunlar:

  • Sera gazı yönetimi ve emisyonun azaltılmasına dair teyit edilebilir kayıtlar sağlanması .
  • Performansın gelişim alanların hedeflenmesi .
  • Şeffaflığın sağlanması adına paydaş taleplerinin karşılanması.
  • Emisyonu azalttığınız yönündeki iddianıza güvenilirlik sağlanması.
Bu faydalar, müşterileriniz ve tedarik zinciri ortaklarınızın gözündeki itibarınızı geliştirebileceği gibi, maliyetlerinizin azalması anlamına da gelebilir. Böylece şirketinizi güvence altına alır ve devamlılığını sağlarlar.