Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

Bu kategori altındaki eğitimlerimizde “Müşteri İlişkileri Yönetimi” odaklı olarak aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve teknikleri paylaşıyoruz.

Hangi sektör olursa olsun, içinde bulunduğumuz çağda pazar ve rekabet koşullarını belirleyen en önemli faktörlerden biri “müşteri”dir. Müşteri beklentilerini karşılayan, müşterinin tatmini ve mutluluğunu sağlayan ve sürekli kılan kuruluşlar, acımasız rekabet koşullarında rakiplerine karşı önemli bir güç elde etmiş olurlar. 

Müşteri talepleri ve ihtiyaçlarının doğru ve eksiksiz tanınması, ürün tasarımı ve geliştirme süreçlerinde etkili olarak kullanılması, müşteri teması olan noktalarda uygun iletişim dilinin kullanılması, müşteri şikayetlerinin süratle işleme alınması, çözülmesi, müşteri tatmini seviyesinin ölçülmesi, değerlendirilmesi en önemli kurumsal süreçlerdir. 

Bu kategori altındaki eğitimlerimizde "Müşteri İlişkileri Yönetimi" odaklı olarak aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve teknikleri paylaşıyoruz. 

  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin tanımlanması, 
  • Müşteri ilişkilerinin etkili yönetimi,
  • Müşteri ilişkilerinde etkili iletişim ve davranış ilkelerinin ilgili çalışanlara yaygınlaştırılması, 
  • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, izlenmesi gözden geçirilmesi, 
  • Müşteri şikayetlerinin hızlı, etkili ve memnuniyet odaklı olarak çözümlenmesi. 

Genel katılıma açık eğitimlerimiz: "Müşteri İlişkileri Yönetimi"ne yönelik bilgi, yaklaşım ve teknikleri, genel bir vaka uygulaması üzerinde ekip çalışmaları yaparak çok sayıda örnek ve uygulama yaparak ele alıyoruz. İçerik bilgisi için Eğitim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Kuruluş içi olarak düzenlediğimiz eğitimlerimiz: Kuruluş içi olarak düzenlediğimiz eğitimlerimizde "Müşteri İlişkileri Yönetimi"ne yönelik bilgi, yaklaşım ve teknikleri, kuruluşun sektörü, mevcut organizasyon, ürün ve hizmetler, müşteri ilişkileri, şikayet örnekleri, süreç akışlarını örnek alarak çok sayıda örnek ve uygulama yapıyoruz. Bu sayede kuruluşun müşteri ilişkileri odaklı geliştirme çalışmalarına yönelik öneri ve yorumlarımızı sunarak birlikte aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz.