Kurumsal yönetim ve kurumsal değerleri yaygınlaştırma

Kurumsal gelişim odaklı bireysel gelişim eğitimleri, süreç yönetimi ve süreç iyileştirme, müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında özgün ve kapsamlı eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Etkili Yöneticilik ve Ekip Liderliği Eğitimi

Bu eğitimde katılımcıların etkili yönetim, liderlik ve koçluk konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme ve yönetim ve koçluk becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz;


Hedeflerle Yönetim - Strateji ve Hedef Belirleme Eğitimi

Bu eğitimde katılımcıların her büyüklükteki kuruluş kapsamında “hedeflerle yönetim, strateji ve hedef belirleme” konusunda neler yapılabileceğine dair bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz;


Kurumsal Değerler ve Profesyonel Çalışma Becerileri Eğitimi

Bu eğitimde kuruluş içindeki katılımcıların kurumsal değerleri tanımlama, algılama, benimseme, paylaşma ve çağdaş profesyonel becerilerle bütünleşme konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme ve yaygınlaştırma hedeflerimiz;


Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları Eğitimi

Sadece kuruluş içi bir proje olarak ele alınan bu çalışmada katılımcıların kurumsal yapı içinde ortak yaşam çerçevesinde görgü ve davranış kurallarını tanımlama, algılama, benimseme, paylaşma ve çağdaş profesyonel becerilerle bütünleşme konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme hedeflerimiz;


Tüm eğitimler

TÜM KURSLARA BAKINIZ