ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Güncelleme Çalıştayı
ISO 9001 standartlar serisinin Eylül 2015'de yayınlanan sürümündeki değişiklikleri öğrenin.  

ISO 9001:2015 Bilgilendirme
ISO 9001 standartlarının nasıl değişeceğini, eklenen/değiştirilmiş gerekliliklerin ne olduğunu ve Annex SL'in gelecekteki değişiklikleri nasıl şekillendirdiğini öğreneceksiniz. 

ISO 9001:2015 için Hazırlık
ISO 9001:2015 standartlarının halihazırdaki kalite yönetim sisteminiz üzerindeki potansiyel etkisini öğrenin.

İç Denetçiler İçin ISO 9001:2015
Bir gün süren eğitim halihazırdaki Kalite Yönetim Sistemi (KYS) iç denetim deneyiminizi geliştirecek, yeni standardı ve revizyonların KYS'nizi nasıl etkileyeceğini öğrenmenizi sağlayacaktır. 

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Geçişi
Annex SL Ek 2 temelli genel yönetim sisteminin yapısını ve bunun denetçi açısından sonuçlarını, kuruluşu, içeriğini ve nasıl denetlenebileceğini anlamanın gerekliliklerini öğrenin.

ISO Revizyonları ve Üst Yönetimin Sorumlulukları
ISO revizyonlarının her seviyedeki liderlere neler kazandıracağını, amaç ve yön birliği kurma ve çalışanların kuruluşun kalite hedeflerine ulaşması konularında nasıl yardımcı olacağını, liderlerin kendilerini adadıkları koşulları öğrenin.

ISO 14001:2015

ISO 14001: 2015 Baş Denetçi Geçiş Eğitimi
Yeni standartlar, ISO 14001:2015 standartlarının daha yoğun gerekliliklerini ve Annex SL'in nasıl uygulanacağı konularında bilgi sahibi olun.

ISO 14001:2015 İç Denetçi Eğitimi
Halihazırdaki çevre yönetim sistemi iç denetim mekanizmasını temel alarak geliştirmeyi tercih edebilirsiniz.

ISO 14001:2015 Güncelleme Eğitimi
ISO 14001:2015 standartlarının halihazırdaki kalite yönetim sisteminiz üzerindeki potansiyel etkisini öğrenin.

ISO 14001:2015 Güncelleme Çalıştayı
ISO 14001 standartlar serisinin Eylül 2015'te yayınlanan sürümündeki değişiklikleri öğrenin. 

ISO 14001: 2015 Bilgilendirme
ISO 14001 standartlarının nasıl değişeceğini, eklenen/değiştirilmiş gerekliliklerin ne olduğunu ve Annex SL'in gelecekteki değişiklikleri nasıl şekillendirdiğini öğreneceksiniz. 

ISO Revizyonları ve Üst Yönetimin Sorumlulukları
ISO revizyonlarının her seviyedeki liderlere neler kazandıracağını, amaç ve yön birliği kurma ve çalışanların kuruluşun kalite hedeflerine ulaşması konularında nasıl yardımcı olacağını, liderlerin kendilerini adadıkları koşulları öğrenin.