ISO 9001:2015 Geçiş Eğitimleri

LRQA'nın özel ya da paket eğitim hizmetleri yelpazesi firmalara yeni ISO 9001 standartlarına geçiş için en iyi başlangıcı sunar. Sunduğumuz özel ve paket eğitim hizmetleri geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri Standartları güncellendi. Bu son on yılda bu alanda gerçekleşen en büyük ve kapsamlı değişiklik oldu. LRQA, sorunsuz ve başarılı bir geçiş süreci geçirmenizi teminat altına almak için genel katılıma açık ve kurum içi eğitimler geliştirmiştir.

Sunduğumuz eğitimler, yönetim sistemi ekibinizin,  denetçilerinizin ve üst yönetiminizin kuruluş ve sistemlerinizi etkileyecek değişiklikler konusunda desteği ve rehberi olacaktır. Doğru zamanda doğru desteği sağlayabilir, gereken doğru eğitim ve desteği belirleyerek siz ve ekipleriniz için bir geçiş planı oluşturabiliriz.  

Genel katılıma açık ve kurum içi olarak sunmuş olduğumuz eğitimlerimizi inceleyip ihtiyaçlarınız için en uygun olanları seçebilirsiniz.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Güncelleme Çalıştayı
ISO 9001 standartlar serisinin Eylül 2015'de yayınlanan sürümündeki değişiklikleri öğrenin.  

ISO 9001:2015 Bilgilendirme
ISO 9001 standartlarının nasıl değişeceğini, eklenen/değiştirilmiş gerekliliklerin ne olduğunu ve Annex SL'in gelecekteki değişiklikleri nasıl şekillendirdiğini öğreneceksiniz. 

ISO 9001:2015 için Hazırlık
ISO 9001:2015 standartlarının halihazırdaki kalite yönetim sisteminiz üzerindeki potansiyel etkisini öğrenin.

İç Denetçiler İçin ISO 9001:2015
Bir gün süren eğitim halihazırdaki Kalite Yönetim Sistemi (KYS) iç denetim deneyiminizi geliştirecek, yeni standardı ve revizyonların KYS'nizi nasıl etkileyeceğini öğrenmenizi sağlayacaktır. 

ISO 9001:2015 Baş Denetçi Geçişi
Annex SL Ek 2 temelli genel yönetim sisteminin yapısını ve bunun denetçi açısından sonuçlarını, kuruluşu, içeriğini ve nasıl denetlenebileceğini anlamanın gerekliliklerini öğrenin.

ISO Revizyonları ve Üst Yönetimin Sorumlulukları
ISO revizyonlarının her seviyedeki liderlere neler kazandıracağını, amaç ve yön birliği kurma ve çalışanların kuruluşun kalite hedeflerine ulaşması konularında nasıl yardımcı olacağını, liderlerin kendilerini adadıkları koşulları öğrenin.