ISO 9001:2015 SSS

ISO 9001:2015, Eylül 2015'te yayınlanmıştır. Firmanızı ve kendinizi ISO 9001:2015 standartlarına geçiş süreci için hazırlamaya yardımcı olması için sık sorulan soruların cevaplarına bakınız.

ISO 9001:2008 sertifikalı firmaların yapması gereken ilk şey nedir?

İşe önce Standartların bir kopyasını edinerek başlayın.  

Tutarlı bir yapı ve tüm ISO Yönetim Sistem Standartlarına (YSS) uygulanabilecek ortak terminoloji ve tanımlar içeren 10 maddelik Annex SL metni  ISO 9001:2015 dosyasında yer alan en büyük değişikliktir.   

Bununla beraber, önerilen geçiş prosedürünü anlamak için ISO ve LRQA bilgilendirmelerini araştırıp okuyabilirsiniz. ISO, geçiş kılavuzları ve ISO 9001:2015 standartlarının anlamlandırılması ve uygulanması için kılavuzlar yayınlamaya devam etmeyi planlamaktadır. 

Firmanızın yeni ve önemli değişiklikler içeren alanları bugün nasıl idare ettiğini ve bunun kalite ya da entegre yönetim sisteminize olan etkisini gözönünde bulundurun. 

Yönetim sisteminizin bu yeni alanlarla nasıl ilişki kuracağına dair bir perspektif kazanmak için yönetim sisteminizi ne zaman ve nasıl gözden geçireceğini belirleyen bir plan taslağı ve zamanlama düşünmeye başlayın. 

Kendinizin ve yönetim sisteminizdeki anahtar kişilerin eğitimi ve firmanızın bu değişikliklerden geçerken onların bilgi ve yeteneklerinin nasıl geliştirilmesi gerektiğiyle ilgili düşünmeye başlayın.

ISO 9001 standartlarının revize edilmiş beklentilerini firmamda kimler bilmelidir?

ISO 9001:2015 kimler bilmeli?

Firmanızda ISO 9001 revizyonlarını bilmesi ve anlaması gereken pek çok anahtar paydaş vardır:

- Tayin edilen yönetim temsilcilerinin ortadan kalkmasından sonra üstlenilmesi gereken sorumluluklar Üst Yönetim tarafından Sistem Yöneticisine aktarılabilir.
- Üst Yönetim revize edilmiş standardın liderlik unsurlarını anlamalı ve katılım sağmalıdır.
-Süreç Sahipleri tanımlanmış süreçlerini ve bağlantılı göstergeleri yönetme yükümlülüklerini kavramalıdırlar.
-İç Denetçiler ve Denetim Programı Yöneticileri gibi İç Yönetim ekipleri içerik, liderlik ve performansla ilgili spesifik gereklilikleri anlamış olmalıdırlar.

ISO 9001:2015 standardındaki yeni ve revize edilmiş alanlardan bahsettiniz; bunlar nelerdir?

Annex SL ISO 9001 dosyasındaki en büyük değişikliktir. ISO 9001 standardına getirilen diğer yeni konular şunları içerir:  

a] organizasyon içeriği (madde 4), 
b] bilgi (madde 7), 
c] dışarıdan sağlanan ürün ve hizmetlerin denetimi (dış kaynak kullanımı, madde 8) 
d] risk temelli bir yaklaşımın biçimsel tanıtımı (pek çok maddeyle), ve diğerleri. 


Standardın revize edilmiş ya da detaylandırılmış alanları arasında kuruluşlar şunlara dikkat etmelidirler: 

a] üst yönetimin dahiliyetine ISO 9001 standartlarıyla artan vurgu (madde 5),  
b] değişiklik yönetimi (madde 6) 
c] performans ve değerlendirme (madde 
7) d] yönetimin gözden geçirmesi (madde 9) ve 
e] süreç yaklaşımına tekrar tekrar atıfta bulunulması (bir çok maddede).

Entegre yönetim sistemine sahip bir firmaya tavsiyeniz nedir?

Aynı zamanda ISO 14001:2015  standartları da yayınlandı ve o da çekirdek metin ve yüksek seviye yapısı olarak Annex SL'yi içeriyor. Dolayısıyla ISO 9001:2015 standartlarına geçiş için alacağınız her eğitimin size IS0 14001 geçişinizde de yardımcı olması beklenebilir. 

İlerde ISO 45001 (iş sağlığı & güvenliği için yeni ISO standardı, OHSAS 18001 yerine geçecek) yayınlandığı zaman, o da Annex SL  ile aynı çekirdek metni ve yüksek seviye yapıyı kullanıyor olacak. İlk bakışta, Annex SL standart yazarlarının işine yaramış gibi gözükmektedir, fakat firmalar farklı yönetim sistemlerinin ortak bir dil kullanmasının değerini anlamaya başladıklarında gerçekte bu durumdan asıl fayda sağlayanların firmalar -dolayısıyla da tüketici- olduğu ortaya çıkacaktır. 

ISO 9001 revizyonu için eğitim almayı düşünmek için çok mu geç?

Yönetim sisteminizi daha etkili yapmak ve firmanıza daha çok fayda sağlamak için gereken konuları anlamak için hiçbir zaman geç değildir. ISO 9001 standartlarındaki bu revizyonla gereklilikler üstün yönetim uygulamalarına cevap verecek şekilde güncellenmiş olacaktır. 

ISO 9001 standartlarında 15 yıl önce yapılan son köklü değişiklikten beri çok şey değişti. Aslında pek çok firma ISO 9001:2008 standartlarının ortaya koyduğu gerekliliklerin ötesine çoktan geçti, çünkü firmalar ve ilgili taraflar daha büyük beklentilere sahipti.  

Dolayısıyla IS0 9001:2015 standartlarında ortaya konan yeni direktif ve konular hem bireylere hem de firmalara yarar sağlayacaktır. Ve eğer kuruluşunuz ISO 9001:2015 belgesine sahip ilk kuruluşlar arasına katılmak istiyorsa bu eğitimi şu an düşünmenizi öneririz.

ISO 9001 revizyonu için büyük ve orta ölçekli firmalarda en önemli iç ilgili taraflar kimlerdir?

En önemli iç ilgili taraf muhtemelen üst yönetimdir. ISO 9001:2015 dış çevrenin anlaşılması, risklerin ele alınması ve yönetim sistemi ve ürün\hizmet kalitesi arasında daha yakın bağlantılar kurma sorumluluğu taşıyacak 'kalite liderliği' üst yönetimi gerektirmektedir. 

Firmanın yönetim sisteminin tasarım, uygulama, yapı ve performansa doğrudan dahiliyeti ya da gözetimi ve KYS'nin firmanın iş sürecinin entegre bir parçası olması mecburiyeti daha kuvvetle vurgulanmıştır.  

Bu kotarıldığında, KYS üst yönetimin, iç yönetim ve kontrol sorumluluklarını yerine getirmesi için değerli bir mekanizma ve aynı zamanda, karar verme oturumlarında işe yarayacak mükemmel bir performans verisi kaynağı sağlamış olacaktır.

Değişikler daha küçük firmaları nasıl etkileyecektir?

Tüm yeni ve değiştirilmiş şartlar daha küçük şirketler tarafından da yerine getirilebilir. ISO 9001:2015 standartlarının içeriksel doğası, yaklaşımın ve resmiyet derecesinin firmanın işletme ortamına uygun olması gerektiği anlamına gelmektedir. Basitçe söylemek gerekirse, firmalar müşteri ve ürün/hizmet mevzuata ilişkin gereksinimlerini karşılamak için gereğinden fazlasını yapmamalı, fakat bunu ISO 9001 temelli bir yönetim sistemi yaklaşımı yoluyla gerçekleştirmelidirler. 

Yönetim sistemi yaklaşımları küçük şirketlerde daha çeşitlidir. Fakat amaç ve sonuç farklı değildir; müşterinin beklentileri ve uygun mevzuatın gereklilikleri sağlanmalıdır.

ISO 9001 revizyonu firmaları büyüklüklerinden ve coğrafi konumlarından bağımsız olarak, aynı şekilde mi etkileyecektir?

ISO 9001 revizyonunun potansiyel organizasyon etkisi firmaya ve spesifik KYS'ne bağlıdır. 

Varolan KYS'nin olgunluğu ve karmaşıklığı gibi faktörler, diğer yönetim sistemlerinin varlığı (ISO 14001 ya da OHSAS 18001 gibi) ve firmanın halihazırdaki risk değerlendirme ve yönetimi, söz konusu ISO 9001:2015 şartlarının sağlanması için kuruluşun yapması gereken değişikliklerin derecesini ciddi biçimde etkileyecektir.

Revize edilmiş standartlara derhal mi geçiş yapmak zorundayız?

ISO'nun geçiş kılavuzu firmaların standardın basılmasından itibaren 3 yıl içinde geçiş yapabileceklerini öngörmektedir; yani bu süre içinde istedikleri zaman geçiş yapabilirler. Bazıları bir sonraki belgelendirme dönemini beklemeyi tercih ederler, buna rağmen çoğu kuruluş ISO 9001:2015 standartlarının sağlayacağı yüksek işlevselliğe ulaşan 'ilk kuruluşlar arasında' olmayı, böylelikle ilgili taraflara en üstün yöntemi uygulama sorumluluğunu taşıyor olduklarını da net bir şekilde gösterme fırsatını yakalamayı isteyeceklerdir. 

Bir geçiş tarihi belirlemek ve duyurmak dahil olmak üzere geçiş planlamasını erken başlatmak size ve kuruluşunuza geçişinizi kendi belirlediğiniz hızda yönetebilme olanağı sağlar.

Sonraki adımlar

Tamamen yeni ya da revize edilmiş alanlara odaklanın. Bunlar büyük olasılıkla geçiş planınıza dahil etmeniz gereken alanlardır. Ayrıca, kalite yöneticilerinizin ve iç denetçilerinizin Annex SL'in (ortak metin ve yapı) KYS'nizin tasarımına, çalışmasına ve performansına ve firmanızdaki diğer yönetim sistem standartlarına getirdiği yenilikleri anladıklarından emin olmalısınız.  

LRQA ile görüşün; Bağımsız Uluslararası Belgelendirme Kuruluşu'nun (the Independent International Organisation for Certification IIOC) bir parçası olarak, yeni standartlara geçişe yardımcı olan tüm büyük ISO teknik komitelerinin üyesiyiz. Sadece revizyonları anlamakla sınırlı kalmıyoruz, daha önemlisi, revizyonların sizin KYS'niz ve kuruluşunuzun bütünü için ne anlama geldiğini ve en etkili sonuç verecek uygulamanın ne olduğunu da biliyoruz.  

Mevcut durum analizi ve ISO 9001:2015 standartlarının spesifik alanlarında eğitim almanın size ve kuruluşunuza sağlayacağı faydaları öğrenmek için LRQA ile iletişime geçin. Geçiş planınızı biçimlendirmeye başlayın ve üst yönetimin başlangıçtan itibaren dahil edildiğinden emin olun.  

Geçiş planınızı ve sürecinizi biçimlendirmeye başlayın ve üst yönetimin başlangıçtan itibaren sürece dahil edildiğinden emin olun.