LRQA ile yenilenmiş ISO 9001 yolculuğunuz

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) değişen piyasa taleplerine cevap verebilmek için standart serilerini her beş yılda bir gözden geçirir. ISO 9001:2015, Ulusal Standartlar kurumları tarafından 23 Eylül tarihinden itibaren geçerli kılınmıştır.

Yeni ne var?

En yeni ve revize edilmiş ISO standartları için yüksek seviye yapı ve ortak metin olan Annex SL, ISO 9001:2015 belgesindeki en büyük değişikliktir. ISO 9001 standardındaki diğer yenilikler ise şu konuları kapsamaktadır:

a] organizasyon içeriği (madde 4),
b] bilgi (madde 7),
c] dışarıdan sağlanan ürün ve servisin denetimi (dış kaynak kullanımı, madde 8) ve
d] risk temelli bir yaklaşımın biçimsel tanıtımı (pek çok maddeyle) ve diğerleri.


Neler revize edildi?

Standardın revize edilmiş ya da detaylandırılmış alanları arasında firmalar şunlara dikkat etmelidirler:  

a] üst yönetimin ISO 9001 standartlarıyla ortaklığına vurgunun artmış olması (madde 5), 
b] değişiklik yönetimi (madde 6)
c] performans ve değerlendirme (madde 7)
d] yönetimin gözden geçirmesi (madde 9) ve
e] süreç yaklaşımına tekrar tekrar atıfta bulunulması (bir çok maddede).

  

ISO 9001:2015 benim firmam için ne anlama geliyor?

Şimdi ISO 9001:2015 yayınlandığına göre, firmanızın yeni standartlara geçişini planlamaya başlayabilir. Tüm sertifikalı kuruluşların geçiş değerlenmelerini tamamlamak için Eylül 2018'e kadar 3 yıl süreleri vardır.  

Bazı kuruluşlar bir sonraki belgelendirme dönemlerini beklemeyi tercih edebilirler. Fakat pek çoğu ISO 9001:2015 tarafından sağlanan yüksek esneklik ve değere 'ilk sahip olanlar' arasında olmak isteyecekler, böylelikle ilgili taraflara en üstün yöntemi uygulama sorumluluğunu taşıyor olduklarını da net bir şekilde gösterme fırsatını da kaçırmamış olacaklardır. 


LRQA nasıl yardımcı olabilir? 

ISO 9001:2015 hizmetlerimiz, yeni standartlara geçişinizi olabildiğinde kusursuz kılmayı amaçlayan mevcut durum analizi ile şirket içi yönetim bilgilendirmeleri, geçiş planlamaları, kolaylaştırma çalıştaylarının içinde yer aldığı eğitim ve denetimleri kapsamaktadır. LRQA hizmetleri sizin firmanızın, çalışanlarınız ve sistemleriniz için özel olarak tasarlanır, böylece tüm bunların gelecekteki iş performansınızla bağlantısını daha rahat kavrayabilirsiniz.