LRQA’nın ISO 14001 Revizyonlarına Geçiş Hizmetleri

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) değişen piyasa taleplerine cevap verebilmek için standart serilerini her beş yılda bir gözden geçirir. ISO 14001:2015, 2015 yılının Eylül ayında yayınlanmıştır.

Yeni ne var?

Annex SL (yeni ve revize edilmiş ISO standartları için yüksek seviye yapı ve ortak metin)  ISO 9001:2015 belgesindeki en büyük değişikliktir. Annex SL, Çevre Yönetim Sisteminin (EMS) kuruluşun stratejik düşünme ve EMS konusunda liderliğin artan sorumluluklarına uyumunusağlayacaktır.

ISO 14001 standardındaki diğer değişiklikler ise şu konuları kapsamaktadır: 

 • bağlam (madde 4),
 • risk temelli yaklaşım (madde 6 ve 10)
 • kapsam ve uygulanabilirlik (made 4.3 ve 1)
 • belgelendirilmiş bilgi (madde 7.5), ve
 • yaşam döngüsü yaklaşımı ve dış kaynak kullanımının denetlenmesi (madde 8).

Neler revize edildi?

Standardın revize edilmiş ya da detaylandırılmış kısımları arasında kuruluşlar şunlara dikkat etmelidirler:

 • üst yönetimin ISO 14001 standartlarıyla ortaklığına vurgunun artmış olması (madde 5), 
 • politika (madde 5.2) 
 • iletişim (madde 7.4),
 • belgelendirilmiş bilgi (madde 7.5)
 • performans ve değerlendirme (madde 9), ve
 • yönetimin gözden geçirilmesi (madde 9). 

What does ISO 9001:2015 mean for my organization?

ISO 14001:2015 Eylül 2015'te yayınlanmıştır.Şirketlerin yeni standartlara başarılı bir şekilde geçiş yapmak için bu tarihten itibaren üç yıllık bir süreleri olacaktır ve bu zaman dilimi içinde istedikleri tarihte geçiş yapabilirler. 

Bazıları bir sonraki belgelendirme dönemini beklemeyi tercih edebilirler, fakat pek çok kuruluş ISO 14001:2015 standartlarının sağlayacağı esneklik ve faydayı hesaba katıp, standartlara “ilk geçiş yapanlar” arasında olmak isteyecektir, böylece bu kuruluşlar ilgili taraflara üstün hizmet sağlamaya olan bağlılıklarını da gösterme ayrıcalığına sahip olacaklardır.

LRQA size nasıl yardımcı olacak?

ISO 14001:2015 hizmetlerimiz, yeni standartlara geçişinizi mümkün olduğu kadar kusursuz kılmayı amaçlayan mevcut durum analizi ve şirket içi yönetim bilgilendirmeleri, geçiş planlamaları, kolaylaştırma çalıştaylarının içinde yer aldığı eğitim ve denetimleri kapsamaktadır. LRQA hizmetleri, sizin firmanız, çalışanlarınız ve sistemleriniz için özel olarak tasarlanır, böylece tüm bunların gelecekteki iş performansınızla bağlantısını daha rahat kavrayabilirsiniz.

ISO 14001 – Yayınlanma Zamanı

 ISO 14001:2015 Time Frame to transition